Wójt Gminy Milejewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania

Oświadczenie – druk do pobrania

Klauzula informacyjna – druk do pobrania