Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw

Rozpoczynają się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem ziarna, słomy oraz siana.

W okresie żniwnym (od początku czerwca do końca sierpnia), podczas pracy w gospodarstwach rolnych wypadkom w ubiegłym roku uległo ponad 5 500 rolników ubezpieczonych w KRUS. Zdarzenia te stanowią jedną trzecią wypadków zgłaszanych do Kasy w roku kalendarzowym. Struktura wypadków w okresie letnim odpowiada strukturze zdarzeń zgłaszanych w ciągu roku – prawie połowę stanowią “upadki osób”, około 10-11% wypadki z grup: “pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” oraz “uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta”.

List do Rolników (1)