1 czerwca ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Młodzieżowa Rada Klimatyczna to organ doradczy Ministra Klimatu i Środowiska.

Do udziału w naborze resort zaprasza młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski. Jeśli chcesz angażować się w skierowane do dzieci i młodzieży działania edukacyjne z obszaru objętego działalnością Ministerstwa Klimatu i Środowiska, analizować projekty, programy i dokumenty, a także przedstawiać swoje opinie i propozycje – koniecznie aplikuj!

 

Do zadań Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

  • wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  • kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  • podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Materiały

Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Młodzieżowej Rady Klimatycznej
Formularz​_zgłoszeniowy​_Kandydata​_do​_Młodzieżowej​_Rady​_Klimatycznej.docx 0.03MB

Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji
Regulamin​_naboru​_do​_Młodzieżowej​_Rady​_Klimatycznej​_drugiej​_kadencji.pdf 0.26MB

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/MRK