EPWiK Sp. z o.o. informuje, że od 16.05 do 03.06.2022 r. przystąpi do płukania sieci wodociągowej:

  1. na terenie gminy Milejewo

W związku z powyższym mogą się pojawić spadki ciśnień oraz krótkotrwałe pogorszenie parametrów jakości wody.

W przypadku wystąpienia w/w zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  – tel.994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.