Wójt Gminy Milejewo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

Stanowisko pracy: urzędnicze stanowisko do spraw księgowości budżetowej.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie nabór

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  O ZATRUDNIENIE

Klauzula informacyjna

Oświadczenie