Informacje w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ: 800 190 590 (Telefoniczna Informacja Pacjenta) można uzyskać np. informacje, gdzie znaleźć pomoc medyczną.
  • Wzmocnienie obsady infolinii pozwoli obsłużyć większą liczbę połączeń od obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym w swoim państwie.
  • Także obsługa pacjentów w stacjonarnych placówkach NFZ będzie dostępna w języku ukraińskim.