Od 11.03.2022 roku zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodna z zatwierdzeniem nr DM.4021.58.2022.WO z dnia 07.03.2022 r. w ciągu drogi powiatowej nr 1145N na odcinku od miejscowości Majewo do wiaduktu nad drogą S22.

W tym czasie na terenie gminy należy poruszać się zgodnie z obowiązującym w ramach tymczasowej organizacji ruchu oznakowaniem.

Wyłączenie to będzie obowiązywać do zakończenia wszystkich prac związanych z tym remontem.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu spowodowane jest przejazdem pojazdów nienormatywnych oraz montażem elementów turbin wiatrowych.

Harmonogram przejazdów 12-14.03