W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o:

  • punktach recepcyjnych,
  • opiece medycznej,
  • możliwości poszukiwania pracy,
  • edukacji dla dzieci,
  • legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.