Ważna informacja 

 W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczącymi prowadzonej przez Gminę Milejewo zbiórki na potrzeby „Sierocińca w Milejewie”, informujemy, że nikt z władz samorządowych naszej gminy nie podejmował tego typu inicjatywy.

Wójt Gminy Milejewo, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych,  zgłosił możliwość udostępnienia obiektu w Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi, dla 24 osieroconych uczniów klas VI-VIII z Ukrainy. Obiekt jest aktualnie w pełni wyposażony i gotowy na przyjęcie grupy uchodźców.

Na chwilę obecną nie prowadzimy żadnej zbiórki na potrzeby tego ośrodka.

Będziemy na bieżąco informować o naszych działaniach i potrzebach w Pomorskiej Wsi.