Od czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Milejewo funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze.

Interesanci bardzo często rozpoczynają rozmowę od pytania: Jakie dokumenty muszę przygotować do złożenia wniosku o dofinansowanie?

Polecamy zapoznać się z przygotowanym przez WFOŚiGW dokument, który znacząco ułatwi Państwu przygotwanie się do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Sprawdź czy masz już wszystkie dokumenty tutaj: LISTA SPRAWDZAJĄCA