Plan spotkań w miesiącu październiku w Klubie “Senior+” utworzonego w ramach Rządowego Programu “Senior+” prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych w partnerstwie z Gminą Milejewo