Konsultacje społeczne dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Konferencja on-line dedykowana OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga zaplanowana została na 11 października 2021 r. natomiast OSI Niebieski Zachód na 22 października 2021 r.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu jest dostępny do pobrania tutaj:

FEWiM 2021-2027 – projekt do konsultacji Pobierz

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

• 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, program
transmisja na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

• 6 – 27 października 2021 r. – spotkania on-line, program
transmisja na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Czytaj więcej na https://strategia.warmia.mazury.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-na-lata-2021-2027/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.