Uroczyste otwarcie Klubu Senior +

W obecności  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Pana Artura Chojeckiego, Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Elbląskiego – Genowefy Kwoczek, Radnych Rady Gminy Milejewo, Sołtysów, licznie przybyłych gości,          a przede wszystkim w obecności naszych kochanych Seniorów, nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Seniora, utworzonego w ramach Rządowego Programu Senior +. Klub jest częścią Centrum Aktywności Lokalnej, które powstało w obiekcie po byłej Szkole Podstawowej w Pomorskiej Wsi. W centrum od lipca działa Klub Malucha prowadzony przez TPD Oddział w Elblągu w partnerstwie z Gminą Milejewo. W najbliższych miesiącach rozpocznie swoją działalność Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony podobnie jak Klub Seniora przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych w partnerstwie z Gminą Milejewo. Zarezerwowaliśmy również pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego, jak również mamy tu świetlicę wiejską. Myślę, że Centrum Aktywności Lokalnej można z powodzeniem nazwać Międzypokoleniowym Centrum Aktywności Lokalnej.

Uroczystość otwarcia klubu uświetnił występ zespołu Wysoczanki.