Obiewszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 roku