Jeżeli jesteś:

– mieszkańcem Gminy Milejewo

– w wieku 60 +

– osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

– chcesz pomóc sobie i innym

Zostań uczestnikiem klubu „Senior+”

 

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

– zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,

– możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu  samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów,

– i wiele innych zajęć

 

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+” będzie bezpłatne

Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie ul. Elbląska 47 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00                     do 14.00 do dnia 31.08.2021 r.).

 

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie,

– ze strony internetowej Urzędu Gminy Milejewo www.milejewo.pl

– u Sołtysów w poszczególnych miejscowości.

 

Do pobrania:

– załącznik Nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w „Klubie Senior+” w Pomorskiej Wsi, Załącznik 1 do regulaminu

– załącznik Nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem „Klubu Senior+”   w Pomorskiej Wsi, Załącznik 2 do regulaminu regulamin klubu Senior+

– załącznik Nr 3 – Zgodna na przetwarzanie danych osobowych, Załącznik 3 do regulaminu

– załącznik Nr 4 – zaświadczenie lekarskie, Załącznik 4 do regulaminu

– załącznik Nr 5 – Wizerunek uczestnika/uczestniczki „Klubu Senior+” w Pomorskiej Wsi, Załącznik 5 do regulaminu

– załącznik Nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki  „Klubu Senior+” w Pomorskiej Wsi, Załącznik 6 do regulaminu

 

Zapraszamy !