Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców o współpracy Gminy Milejewo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetowego “Czyste powietrze”.

Uruchomiliśmy Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Milejewo. Został on utworzony na podstawie porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Milejewo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego zainteresowane osoby będą mogły otrzymać wszelkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” a także uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. 

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: http://wfosigw.olsztyn.pl  w zakładce CZYSTE POWIETRZE.