Uruchomiono pomoc dla pszczelarzy i producentów rolnych, którzy ponieśli w 2020r. straty spowodowane przez klęski żywiołowe.