Usługa Teleopieki Domowej

 

Gmina Milejewo dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców przy współpracy z Polskim Centrum Opieki, umożliwia dostęp do usługi Teleopieki domowej osobom z grupy podwyższonego ryzyka.

Teleopieka jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjną technologie, opartą na telefonie z opaską ratującą życie, która umożliwia kontakt z operatorem w Centrum Operacyjno – Alarmowym.

 

Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony przycisk”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno – Alarmowym.

 

Skorzystać z systemu Teleopieki mogą osoby zdolne do obsługi tzw. ,,czerwonego przycisku”, zamieszkałe na terenie Gminy Milejewo,starsze (60+), samotne, bez opieki, w szczególności:

– osoby niewidome,

– z zaburzeniami pamięci,

– po incydentach kardiologicznych, neurologicznych,

– o podwyższonym poziomie cukru.

 

Gmina Milejewo umożliwia swoim mieszkańcom bezpłatne skorzystanie z opisanej usługi.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z systemu Teleopieki prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Elbląska 47, 82 – 316 Milejewo,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

z wyjątkiem piątku do godziny 14.00

 

Szczegółowe informacje udzielana są pod numerem telefonu: 55 231 12 93 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 z wyjątkiem piątku do godziny 14.00.