Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Milejewo prowadzi rekrutacje do projektu pn.: “Milejewskie Maluszkowo – wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. na lata 2014-2020.

http://www.tpdelblag.ehost.pl/index.php/159-trwa-rektutacja-do-zlobka