Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku
i spełniają kryteria Programu. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „ Regulamin przyznawania
i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2021”.

Regulamin Programu: Regulamin stypendia

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/