Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021r.

                                                                                               Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

                                                                                                    /-/ Janusz Dygaszewicz

 

 

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Wójt Gminy Milejewo – Gminny Komisarz Spisowy w Milejewie

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofertod 1 lutego 2021 r.  do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Formularz do pobrania- oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021_v.22.01.2021

Ogłoszenie o naborze