W obecności Pana Michała Gzowskiego – Doradcy Ministra Sprawiedliwości, Wójt Gminy Milejewo Krzysztof Szumała przekazał uroczyście strażakom OSP Milejewo wyposażenie i środki ochrony osobistej, zakupione
z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.
OSP Milejewo uzupełniła swoje wyposażenie między innymi o: pneumatyczny namiot medyczny z osprzętem, motopompę, agregat prądotwórczy, maszty oświetleniowe, mundury i wiele innego sprzętu niezbędnego
do ratowania zdrowia i życia osobom poszkodowanym.
Podczas uroczystości wójt przekazał Panu Michałowi Gzowskiemu, w imieniu mieszkańców, strażaków i władz samorządowych, podziękowanie za osobiste zaangażowanie się w pozyskanie środków finansowych i współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Milejewo.