ZASADY FUNKCJONOWANIA

URZĘDU GMINY MILEJEWO

ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE

OD 22 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Sytuacja epidemiczna w kraju jest trudna, liczba diagnozowanych przypadków zakażeń koronawirusem rośnie. W trosce o bezpieczeństwo obywateli, a w szczególności osób starszych, które są dzisiaj szczególnie zagrożone zwracamy się z prośbą aby wszelkie sprawy załatwiać drogą elektroniczną (ePUAP, e-mail), telefoniczną, listowną
lub poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do skrzynki wrzutowej wystawionej przy drzwiach Urzędu.

Wszystkie zadania Urzędu oraz GOPS są realizowane, jednakże z uwagi
na bezpieczeństwo ograniczeniom podlega bezpośrednia obsługa interesanta.

W celu umówienia ewentualnej wizyty w Urzędzie oraz GOPS prosimy o kontakt.

Urząd Gminy:

Numery telefonów: 55 231 22 84, 55 231 22 82
Adres e-mail: ugmilejewo@elblag.com.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Numery telefonów: 55 231 12 93, 510 088 980
Adres e-mail: gopsmilejewo@wp.pl

Podczas osobistej wizyty konieczne jest przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego tj.:

  • dezynfekcja rąk przed wejściem do urzędu,
  • ochrona osobista – posiadanie ochrony zakrywającej nos i usta,
  • zachowanie 1,5 metrowej odległości między osobami.

Należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na konto Urzędu:

PKO BP S.A. O/Elbląg
Nr 83 1440 1039 0000 0000 0642 6689

Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PKO BP S.A. O/Elbląg nr
77 1020 1811 0000 0102 0353 4690