Skrzynka Podawcza

Istnieje możliwość interaktywnego wypełnienia wniosku i wysłania korespondencji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie:

ePUAP pod addresem http://epuap.gov.pl/

skrzynka podawcza: /8po4b2f1o3/SkrytkaESP